Nekropedia Wiki
Advertisement

Magia Chaosu – nowy sposób uprawiania magii, którą charakteryzuje brak dogmatów, różnorodność postaw i zwracanie szczególnej uwagi na indywidualne doświadczenia.

Charakterystyka[]

Magia Chaosu wzbudziła spore kontrowersje w kręgach okultystycznych. Nazywano ją angielską thelemą, najczarniejszą formą mrocznej mocy i magią gitowców. Praktykujących magię w ten sposób nazywa się magami chaosu. Praktykanci często reprezentują przeciwstawne punkty widzenia i równie często zmieniają zdanie. Według magów chaosu, ludzkie ego tworzy iluzję stabilnego jestestwa, opartą na podziałach między tym, czym człowiek jest, a czym nie jest, co lubi, a czego nie. Zatem wszelkie przekonania polityczne, religie, orientacje seksualne, stopień woli, rasa, subkultura - wszystko sprzyja stabilizacji „ego” i dopiero wtedy, gdy mag się tego pozbędzie, może poczuć, że jest suwerenną jednostką. Chodzi o pozbycie się takiego sposobu myślenia, który sortuje, kategoryzuje, dzieli[1] .

Założenia[]

Większość systemów magicznych posługuje się konkretnym modelem świata fizycznego i duchowego, jedna Magia Chaosu posiada niewiele zasad, które mają za zadanie wyznaczać jej światopogląd. Żadna z nich nie jest również niepodważalna, więc każda podlega dowolnej interpretacji.

Podstawowe zasady[]

Do podstawowych zasad Magii Chaosu można zaliczyć[2]

  1. Brak dogmatów - magowie chaosu starają się unikać popadania w dogmatyzm. Wyjątek następuje wtedy, kiedy stanowi część ich tymczasowego systemu wierzeń.
  2. Osobiste doświadczenie - żaden z magów chaosu nie stara się kogokolwiek przekonać do wiary w swoje słowa, tylko namawia do tego, by wszystko sprawdzić samemu.
  3. Szlifowanie praktyki - kładzie się duży nacisk na umiejętności praktyczne i doskonalenie technik magicznych.
  4. Przewartościowanie - jednym z głównych zadań maga chaosu jest zmiana własnych przekonań i złudzeń na temat samego siebie, społeczeństwa i świata.
  5. Rozmaitość postaw - perspektywa chaoistyczna proponuje eklektyczne podejście do samorozwoju. Magowie chaosu mogą wybierać z każdego systemu magicznego. Z tego powodu każdy praktykant obiera inną specjalizację.
  6. Gnoza - to jeden z kluczy do wykształcenia mocy magicznych, który zakłada wprowadzenie się w odmienne stany świadomości.

Przypisy

  1. P. Hine, „Magia Chaosu”, s. 16.
  2. P. Hine, „Magia Chaosu”, s. 15-16.
Advertisement