Nekropedia Wiki
Advertisement

Magia to drzwi, przez które wchodzimy do tajemniczej, dzikiej i wzniosłej krainy.

~ Phil Hine

Magia – sztuka powodowania zmian, zgodnie z ludzką wolą, w oparciu o rozumienie praw naturalnych, uniwersalnych i psychologicznych[1] .

Etymologia[]

Słowo „magia”, wywodzi się ze źródłosłowu, które oznacza „mądrość”. Historycznie, pierwsze użycie tego słowa dotyczyło magów, starożytnej sekty kapłanów perskich, którzy byli adeptami okultystycznej sztuki astrologicznej, wróżenia i praktyk magicznych[2] .

Historia[]

Praktyka magiczna jest tak stara jak ludzkość. W epoce kamiennej, pierwsi myśliwi wykonywali modele zwierząt, które były przekłuwane strzałami, by w ten sposób zapewnić sobie powodzenie na polowaniu. Dzięki temu, pojawił się związek, ogniwo, które łączyło myśliwych z ich zdobyczą. Prehistoryczni ludzie wierzyli, że za pomocą symbolicznych działań magicznych, mogą wywrzeć wpływ na otoczenie i rzeczywistość. Tego rodzaju wiara, przez wieki utrzymywała się jako podstawa magicznej filozofii[3] .

W późniejszym czasie, magia była traktowana jako coś niewiele więcej wartego niż starodawny przesąd. Praktyka magiczna przez wiele wieków była uznawana za zło, przez co surowo jej zabraniano za pośrednictwem prawa kryminalnego i religijnego. Zatem każdy, kto przyznawał się do uprawiania magii, narażony był na surowe potępienie lub śmierć. Zaczęto praktykować magię w ukryciu, za pośrednictwem tajemnych stowarzyszeń lub osób prywatnych, zazdrośnie strzegących swej wiedzy przed światem zewnętrznym. Doprowadziło to do tego, że magia stała się dla większości ludzi czymś jeszcze gorszym niż była. Zaczęto tworzyć na jej temat różne historie i teorie, które nie miały żadnego związku z faktami.

W ostatnich latach, następuje złagodzenie atmosfery religijnej, co powoduje wzrost zainteresowania naukami okultystycznymi. Praktyka magiczna zaczyna wychodzić z ukrycia, a w sieci dostępne jest mnóstwo materiałów na jej temat, choć niektóre nadal stanowią dezinformację.

Magia często ulegała zwyrodnieniu, do którego przyczyniali się ludzie o ograniczonym sposobie patrzenia na świat. Z magii naturalnej uczyniono magię diabelską, a prawdziwa filozofia przeistaczała się w negromancję[4] . Różnego rodzaju nadużycia i potem pogardliwie określanie magów czarownikami, którzy poddali się działaniu Szatana doprowadziło do tego, że Bractwo Różokrzyżowców uznało za niewłaściwe nazywać się magami. Woleli mówić, że są filozofami.

Założenia[]

Tajemnice magii posiadają tak uniwersalną, a jednocześnie fizycznie namacalną naturę, że wymykają się prostym wyjaśnieniom.

~ Peter Carroll

Mag rozpatruje wszechświat inaczej niż człowiek niewtajemniczony. Widzi go jako coś magicznego, tajemniczego i groźnego, ponieważ władają nim siły i energie niedostrzegalne przez obecną wiedzę naukową. Nie są jednak mniej realne od znanych pojęć fizycznego obrazu świata. Wszechświat nie jest dla maga mechanizmem zegarowym, napędzanym siłami czysto fizykalnymi, co jest utrzymywane przez materialistów. Świat fizyczny nie stanowi jednolitej rzeczywistości, lecz jest widzialnym przejawem obszerniejszej rzeczywistości duchowej. Z takiej perspektywy, wszechświat nie stanowi podstawy dla chaotycznego działania niekontrolowanych sił, lecz tworzy porządek zrozumiały dla tych, którzy posiadają do niego symboliczny klucz wyrażony w hermetycznej maksymie „Jak na górze, tak i na dole[5] .

Odmienne stany świadomości stanowią klucz do odkrywania magicznych mocy. Potencjał można w sobie odkrywać bez odwoływania się do systemów symbolicznych innych niż sama rzeczywistość. Istoty, które zgłębiły i wcieliły w życie tajemnice magii, osiągają mistrzostwo[6] .

Charakterystyka[]

Magia to nie widowiskowe rekwizyty, absurdalne machanie różdżką, wbijanie sztyletu w lalkę czy bezmyślne palenie świec w precyzyjnym, wymaganym ustawieniu.

~ Berenika Tern

Magia dotyczy takiego oddziaływania na otoczenie, dzięki któremu można przejąć odpowiedzialność za swoje życie i kształtować otaczający świat. Każdy akt samowyzwolenia jest ze swojej natury aktem magicznym. Magia przepełnia cały świat i znajduje się dosłownie wszędzie. Magia może dać ekstazę oraz wytchnienie, wgląd i zrozumienie, możliwość transformacji człowieka i rzeczywistości, w którym żyje. Dzięki niej, można zgłębić potencjał wolności.

Magowie w rzeczywistości byli i są wnikliwymi i pracowitymi badaczami przyrody, ponieważ posiadają zdolność przewidywania podejmowanych działań, co gawiedź traktowała jako cud[7] . Obecnie umiejętność sięgania w przyszłość celem zaplanowania czegoś jest po prostu wyrazem inteligencji jednostki.

Definicje[]

Warto zaznaczyć, że magia mimo wszystko nie posiada jednoznacznej definicji. Można ją interpretować w różny sposób, stąd mnogość definicji w kwestii opisania jej. Zatem można jedynie podać przybliżone objaśnienie terminu magii:

 • Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny: „To wierzenia i praktyki oparte na przekonaniu o istnieniu irracjonalnych, nadnaturalnych sił i związków, które dają człowiekowi władzę nad ludźmi i rzeczami, nieopartą na prawach przyrody” oraz „To rzekoma sztuka oddziaływania na istoty żywe i przedmioty za pomocą określonych technik i symbolicznych zabiegów oraz wywoływania w ten sposób skutków przeciwnych prawom natury”.
 • Słownik języka polskiego: „Magia to ogół wierzeń i praktyk opartych na przekonaniu o istnieniu sił nadprzyrodzonych, których opanowanie jest rzekomo osiągalne dzięki stosowaniu odpowiednich zaklęć i czynności wykonywanych w określony sposób i przez określone osoby”.
 • Definicja Króla Salomona: „Magia jest najwyższą, ostateczną i najbardziej uświęconą wiedzą o filozofii naturalnej, popartą w swych dziełach i cudownych operacjach właściwym zrozumieniem wewnętrznych i ukrytych jakości rzeczy”.
 • Definicja B. Malinowskiego: „Magia to autonomiczna zdolność człowieka do osiągania upragnionych celów. Nie została ona stworzona ani wynaleziona, lecz była zawsze. (...) Nie wypływa ona z obserwacji przyrody, czy też znajomości jej praw, lecz jest pierwotną własnością człowieka, poznawalną tylko dzięki tradycji i potwierdzającą autonomiczną zdolność człowieka do osiągania upragnionych celów. Magia jest jedną i jedyną specyficzną potęgą, siłą istniejącą wyłącznie w człowieku, wyzwalaną tylko poprzez jego sztukę magiczną przekazywaną za pośrednictwem obrzędu”.
 • Definicja A. Crowleya: „Magia to nauka (wiedza) i sztuka powodowania zmiany zgodnie ze swoją wolą”.
 • Definicja D.M. Kraiga: „Magia to nauka i sztuka powodowania zmiany (w świadomości) zgodnie ze swoją wolą, korzystająca z otaczających nas naturalnych obiektów w celu powodowania zmiany”.
 • Lemegeton Vel Clavicula Salomonis Regis: „Magia jest najwyższą, ostateczną i najbardziej świętą wiedzą o filozofii natury, popartą w swych dziełach i cudownych operacjach właściwym zrozumieniem wewnętrznych i ukrytych jakości rzeczy[8]

.

Filon Hebrajczyk twierdził, że nie powinno się gardzić magią, która polega na poznawaniu tajemnych dzieł natury. W końcu magią zajmowali się najwięksi monarchowie i królowie. Każdy wódz perski miał również styczność z czarami[9] .

Praktyka[]

Kto decyduje się wstąpić na magiczną ścieżkę, powinien przyjąć najwyższe zasady etyczne.

~ Michael Howard

Magia wymaga głębokiego i wszechstronnego przygotowania, w innym razie pozostaje jedynie tanią, jarmarczną, kuglarską sztuczką, która może być efekciarska, ale nie efektywna. Zatem mag sięga po różne narzędzia, w zależności od tego, jaki wybierze system magiczny[10] .

Człowiek nie musi wyznawać żadnej określonej religii, by praktykować magię. Jednak posiada taką możliwość, ponieważ wszystkie najważniejsze religie, zawierają elementy praktyki magicznej np. msza katolicka[11] .

Zastosowanie[]

Przede wszystkim praktykowanie magii w jakiejkolwiek formie, choćby na najprostszym poziomie, ujawni ci wiele o tobie samym.

~ Michael Howard

Magia oferuje człowiekowi[12]

 1. Sposób na pozbycie się narzuconych mu ograniczeń, które wyznaczają zakres tego, kim może się stać.
 2. Metodę, która umożliwia zmianę sposobów zachowania, wzorów myślenia i odczuwania, przeszkadzających w dalszej nauce i rozwoju.
 3. Umocnienie wiary w siebie oraz większą charyzmę.
 4. Szersze postrzeganie zakresu jego możliwości.
 5. Rozwój umiejętności oraz zmysłów - im lepiej człowiek widzi świat, tym bardziej docenia jego witalność.
 6. Powodowanie zmiany podług swojej woli.
 7. Rozrywkę - korzystanie z magii powinno być przyjemne.

Dzięki magii niemożliwe staje się możliwym, ponieważ stanowi określone podejście do życia. Dostarcza szeregu pojęć i technik, które pozwalają zrealizować cele. Magię można praktykować w celu poprawienia lub ustabilizowania warunków panujących w otoczeniu człowieka. Stanowi również sprawdzoną metodę wewnętrznego i duchowego rozwoju człowieka. Z tego powodu, nie należy traktować jej jako rozrywki dla urozmaicenia życia, ponieważ niepoprawnie wykorzystana, może doprowadzać do różnych zaburzeń.

Znani magowie[]

Jednostka Rodzaj magii
Apoloniusz z Tiany Magia Naturalna

Galeria[]

Przypisy

 1. B. Tern, „Tajniki magii świec”, s. 1.
 2. M. Howard, „Ścieżka wielkiego maga”, s. 8.
 3. M. Howard, „Ścieżka wielkiego maga”, s. 7.
 4. Aleister Crowley, „Goecja wg Aleistera Crowleya”, s. 31.
 5. M. Howard, „Ścieżka wielkiego maga”, s. 12.
 6. Peter J. Carroll, „Psychonauta”, s. 15.
 7. Aleister Crowley, „Goecja wg Aleistera Crowleya”, s. 31.
 8. Aleister Crowley, „Goecja wg Aleistera Crowleya”, s. 31.
 9. Aleister Crowley, „Goecja wg Aleistera Crowleya”, s. 31.
 10. B. Tern, „Tajniki magii świec”, s. 2.
 11. M. Howard, „Ścieżka wielkiego maga”, s. 9.
 12. P. Hine, „Magia chaosu”, s. 13-14.
 13. Peter J. Carroll, „Psychonauta”, s. 14.
Advertisement